Ve dnech 24.8.- 30. 8.  2022 je možno podat přihlášku ve vaší spádové škole – tu najdete v obecně závazné vyhlášce č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol zde: https://skoly.praha.eu/87889_NOVA-Obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol , a to dle místa Vašeho pobytu v městské části Praha 10. Pro mateřské školy jsou spádové všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 10.

V případě žádosti o předškolní vzdělávání je možné v městské části Praha 10 podat jen jednu žádost v jedné, Vámi vybrané mateřské škole.

Místo pobytu je třeba mít registrované na pracovišti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky – zde https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx . Zde je možné se obrátit i v případě, kdy žádáte o vydání potvrzení o pobytu.

V případě volného místa ve škole rozhodne ředitel školy o přijetí, v případě naplněnosti rozhodnete o nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí bude dětem, pro které je vzdělávání povinné, nabídnuta adaptační skupina.

Také můžete využít soukromé či církevní školy v městské části Praha 10:

Mateřská škola mašinka s. r. o., Novostrašnická 1203/27, Praha 10 – Strašnice lida@skolkamasinka.cz
Mateřská škola KIDS Company Praha s. r. o., Hradešínská 1931/58, 101 00 Praha 10 – Vinohrady reditelka@kidscompany-praha.cz
Mateřská škola LADA s. r. o., Názovská 3255/20, Praha 10 – Strašnice skolka.lada@seznam.cz
BEEHIVE INTERNATIONAL SCHOOL s. r. o., Na Šafránce 9, Praha 10 (ZŠ) prenosilova@beehive.cz
GENIUS Mateřská škola o.p.s. info@genius-school.cz
Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola, š.p.o, Kodaňská 10/54, Praha 10 – Vršovice martina.stanclova@kouzelneskoly.cz
Mateřská škola Sluníčka, U břehu 638, 102 00 Praha 15 sona.keppertova@slunicka.com
Mateřská škola Barevná školička s.r.o. barevnaskolicka@centrum.cz
Naše škola Praha – základní škola s.r.o. skola@naseskolapraha.cz

nebo i soukromé či církevní školy v hl. městě Praha, bez ohledu na Vaše místo pobytu.

Pro školní rok 2022/23 nemáme momentálně žádná volná místa.

Žádost o přijetí MŠ UA