Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 byla stanovena v souladu s novelou § 123 odst.4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve výši 1500,- Kč/měsíc, podrobnosti viz. níže.

Výše úplaty 2024_2025