Mimořádný zápis do nově otevíraných tříd se bude konat 4. 10. 2023 od 13:00 – 17:00 hodin.

K zápisu doručte tyto dokumenty:

  • vyplněný Evidenční list dítěte
  • vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením lékaře ( vyjádření lékaře v případě povinného předškolního vzdělávání není nutné)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz k ověření trvalého pobytu

Způsoby doručení:

  • do datové schránky školy (možno pouze z vaší soukromé datové schránky) – rszkxhc
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – msbajkalska@seznam.cz
  • poštou – Mateřská škola, Bajkalská 1534/19, Praha 10, 100 00 – rozhodující je razítko s datem podání
  • podáním ve škole  – vložte do poštovní schránky na plotě
  • osobně 4.10.2023 13:00 – 17:00 hodin

Termín pro dodání dokumentů všemi výše uvedenými způsoby je 4.10.2023.

Po odevzdání dokumentů obdržíte registrační číslo (stejným způsobem, kterým jste žádost podali), pod nímž bude žádost vedena. Seznam přijatých vedený pod registračními čísly bude zveřejněn 11.10.2023 na webu a ve vitríně na plotě školky. Nepřijatým bude rozhodnutí zasláno poštou, případně datovou schránkou. Přijatí obdrží rozhodnutí osobně.

Nástup přijatých dětí do mateřské školy bude v průběhu listopadu – termín bude upřesněn.

Žádost o přijetí 2023_2024 – mimořádný zápis

evidencni_list__ (1)

Kritéria – mimořádný zápis 2023_2024