Informace k zápisu ukrajinských dětí níže:

Zápis do MŠ pro cizince_06_2022

Žádost o přijetí 2022