V úterý 1.10.2019 se v naší mateřské škole uskuteční preventivní vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ Vyšetření je bezkontaktní, dítě hledí do kamery a jsou mu měřeny dioptrické hodnoty očí. Po absolvování vyšetření budou výsledky do 14 dnů zaslány do školky a dále předány vám. Více informací na letáčcích v šatně. Cena za vyšetření je 150,- Kč, přihlášení a platba u paní učitelek ve třídě do 27.9.2019.