Zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 6.4.2024 od 9 – 12 hodin. Prohlédnete si prostory školky, zodpovíme vaše dotazy, seznámíte se s koncepcí výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Informace budou podávány vždy v každou celou hodinu /tj. v 9 hodin, 10 hodin, 11 hodin/ v pavilónu B.

Těšíme na vás!!!