Školní vzdělávací program

Název školního vzdělávacího programu: „Poznejme společně svět okolo nás i v nás“

Vize školy: „Šťastné dětství“

Veškeré naše snažení směřujeme k osobnostně orientovanému modelu výchovy jako zdroje šťastného dětství, ze kterého bude dítě čerpat sílu pro celý další život. Snažíme se vytvářet soubor optimálních podmínek a okolností v tomto životním období, z něhož nebudou přecházet do dalšího životního období nevyřešené problémy, trpkost, smutek…Úsek života, který nepostrádá jistotu a harmonii. Chceme být dítěti průvodcem jeho fantazií a zároveň citlivým interpretem skutečnosti.