Přejeme všem krásné léto, užijte si spoustu zážitků a společných chvil s Vašimi dětmi, školákům veselý nástup do první třídy a s ostatními v září ve zdraví na viděnou!
Všichni z MŠ Bajkalská

Děkujeme za milé pozornosti!