Plánované akce

14.09.2020     09.15 hod.     Divadlo Koloběžka – „Houbařská pohádka“

29.09.2020     09.00 hod.     Projekt „Spolu hravě a zdravě“ komentovaná vycházka po okolí – pouze třída Štěňat

08.10.2020     09.00 hod.     Projekt „Spolu hravě a zdravě“ sportovní dopoledne – obě třídy

09.10.2020 od 08.00 hod.    Fotografování dětí – vánoční tématika

22.10.2020     09.00 hod.     Projekt „Spolu hravě a zdravě“ interaktivní divadelní představení – 3 skupiny – obě třídy

06.11.2020     09.15 hod.    Ekosrdcař  – „Jak se volá déšť“

19.11.2020     09.30 hod.    Ekocentrum Podhoubí – „Zimní hrátky se zvířátky“

03.12.2020     08.00 – 13:00 hod.  Školní výlet – Čechova stodola – Buková u Příbramě + vánoční dílnička na místě

04.12.2020     09.15 hod.    Mikuláš ve školce

21.12.2020     10.40 hod.    Soubor J. Matějcové – „Vánoční kouzelné divadlo“

12.01.2021     09.15 hod.    Dobře naladěné divadlo – „Jak si Cizopaska s Bacilkou už ani neškrtly“

25.01.2021     09.15 hod.    Divadlo Kejklíř – „Hrnečku, vař!“ (5 staročeských pohádek)

04.02.2021     09.15 hod.    Spisovatel Radek Adamec – „Knihohrátka a knihy“

25.02.2021     09.15 hod.    Karneval ve školce s Ivanem Urbánkem

12.03.2021     09.00 hod.    Divadlo Úsměv – „Jaro s čápem“

30.03.2021    10.45 hod.     Činohra Klatovska – „Velikonoce a kouzelný dědeček“

09.04.2021    09.00 hod.     Zdravotníci – „První pomoc pro děti“ +  výroba postavičky záchranáře

15.04.2021    09.00 hod.     Zdeněk Zaoral – „Klaun Tútú učí děti dopravu“

04.05.2021    09.00 hod.     Divadlo Úsměv – „Dárek pro maminku“

04.05.2021                           „Květinová dílnička s floristkou“ – tvoření květinového dárku s tatínky ke svátku matek             15.30-16.15 hod. třída Koťata, 16.30-17.15 hod. třída Štěňata

20.05.2021    09.15 hod.    Divadlo A šmytec! – „Kouzelné housličky“

02.06.2021    09.30 hod.    Prevence dětem – „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“

03.06.2021    09.15 hod.    Divadlo Kukadlo – „Rajský ostrov“

16.06. 2021   16:00 hod     Rozloučení s předškoláky s Milanem Peroutkou – zahradní slavnost