Do třídy mladších dětí s názvem „Rybičky“ dochází dětí zpravidla ve věku od 3 – 4,5 let. Třída se obsazuje do maximálního počtu 27 dětí.

Program je zaměřen na adaptaci v novém prostředí, na vytváření sociálních rolí ve skupině. Prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvykají na nové prostředí.

Hlavním cílem je rozvíjet tvořivost dětí, uplatňovat základní společenské návyky, zvládat jednoduché pracovní úkony, rozvíjet kamarádské vztahy, pohybové dovednosti, spolupráci, vytvářet základy vztahů k nejbližšímu okolí, k životnímu prostředí apod.

Výchovné působení je zaměřeno na podporou sebeobsluhy. Veškeré aktivity vycházejí z přirozené potřeby dětí hrát si. Program respektuje individualitu dítěte a přirozené dětské potřeby.

Třídní plánování vychází ze ŠVP, reaguje vždy na momentální situaci ve třídě, na prožitky dětí. Důraz je kladen na jednoduchost, konkrétnost, aktuálnost, prožitek dětí.

Záměrem vzdělávacího úsilí je stimulovat a podporovat růst dítěte, jeho psychickou i fyzickou pohodu. Zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat jeho pohybové, manipulační a sebeobslužné dovednosti.

Paní učitelky třídy Rybiček pro školní rok 2023/2024:

Mgr. Petra Freimannová, Hana Mrňáková

Asistent pedagoga:

Vendula Hrubešová