Zápis

Vzhledem k uzavření mateřské školy využijte možnosti Elektronického předzápisu, který bude spuštěn 6.4.2021 – 4.5.2021.

Stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-bajkalska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  • tisk vyplněné žádosti (z Elektronického předzápisu) s vyplněným vyjádřením pediatra k povinnému očkování (netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, tj. dětí, které dovrší do 31.8.2022 6 ti let)
  • pořízení prosté kopie občanského průkazu zákonného zástupce
  • pořízení prosté kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy (možno pouze z vaší soukromé datové schránky) – rszkxhc

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – msbajkalska@seznam.cz

poštou – Mateřská škola Bajkalská, Vladivostocká 8/1034, Praha 10, 100 00

– v krajním případě osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě na telefonu 725928452 – možno vhodit do poštovní schránky umístěné na plotě školky.

Termín pro dodání dokumentů všemi výše uvedenými způsoby je 5.5.2021.

Pro školní rok 2021/2022 máme cca 16 míst.

Informace k zápisu do MŠ 2021_2022

Elektronický předzápis 2021 – leták

Kritéria – zápis 2021_2022

Dokládání trvalého bydliště dětí při zápisech do MŠ a ZŠ

Zpětvzetí žádosti o přijetí 2021