Zápis

K zápisu do mateřské školy využijte Elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 3.4.2023 do 2.5.2023.

Stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-bajkalska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  • tisk vyplněné žádosti (z Elektronického předzápisu) s vyplněným vyjádřením pediatra k povinnému očkování (netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, tj. dětí, které dovrší do 31.8.2023 6 ti let)
  • pořízení prosté kopie občanského průkazu zákonného zástupce
  • pořízení prosté kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy (možno pouze z vaší soukromé datové schránky) – rszkxhc

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – msbajkalska@seznam.cz

poštou – Mateřská škola Bajkalská, Vladivostocká 8/1034, Praha 10, 100 00 – rozhodující je razítko s datem podání

podáním ve škole  – vložte do bílé poštovní schránky na plotě

– osobně

Termín pro dodání dokumentů všemi výše uvedenými způsoby je 4.5.2023.

Pro školní rok 2023/2024 máme prozatím cca 20 míst (vzhledem k předpokládanému dokončení výstavby nové MŠ v létě 2023, bude pravděpodobně vyhlášen dodatečný zápis – termín zatím neznáme).

Informace k zápisu do MŠ 2023_2024

Kritéria – zápis 2023_2024.pdf

Zápisový lístek do MŠ 23-24

Informace a kritéria zápis UA 2023_2024

Žádost o přijetí 2023_2024