Zápis

Vzhledem k uzavření mateřské školy v těchto dnech využijte možnosti Elektronického předzápisu, který byl spuštěn 6.4.2020.

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-bajkalska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

– tisk vyplněné žádosti (z Elektronického předzápisu)

– tisk čestného prohlášení k očkování (z Elektronického předzápisu)

_ pořízení prosté kopie občanského průkazu zákonného zástupce

– pořízení prosté kopie očkovacího průkazu dítěte

– pořízení prosté kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy (možno pouze z vaší soukromé datové schránky) – rszkxhc

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – msbajkalska@seznam.cz

– poštou – Mateřská škola Bajkalská, Vladivostocká 8/1034, Praha 10, 100 00

– v krajním případě osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě na telefonu 725928452 – možno vhodit do poštovní schránky umístěné na plotě školky.

Termín pro dodání dokumentů všemi výše uvedenými způsoby je od 5.5.2020 – 7.5.2020.

Pro školní rok 2020/2021 máme cca 15 míst.

 

Zápis do MŠ 5. – 7. 5. 2020

Kritéria – zápis 2020_2021

Elektronický předzápis 2020/2021 – informace

Dokládání trvalého bydliště dětí při zápisech do MŠ a ZŠ

Zápisový lístek do MŠ 20-21