Zápis

K zápisu do mateřské školy využijte Elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 5.4.2024 do 5.5.2024.

Stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-bajkalska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  • tisk vyplněné žádosti (z Elektronického předzápisu) s vyplněným vyjádřením pediatra k povinnému očkování (netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, tj. dětí, které dovrší do 31.8.2024 6 ti let)
  • pořízení prosté kopie občanského průkazu zákonného zástupce
  • pořízení prosté kopie rodného listu dítěte

Tyto dokumenty poté doručte do naší MŠ jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy (možno pouze z vaší soukromé datové schránky) – rszkxhc

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – msbajkalska@seznam.cz

poštou – Mateřská škola Bajkalská 1534/19, Praha 10, 100 00 – rozhodující je razítko s datem podání

podáním ve škole  – vložte do poštovní schránky na plotě

– osobně 6.5. – 7.5.2024 v čase 13:00 – 17:00 hodin.

Vzhledem k množství přijímaných dětí, upřednostněte, prosím, elektronické podání či podání vložením dokumentů do poštovní schránky – předejdete tím tvoření front a nepříjemnému čekání! Děkujeme!

Termín pro dodání dokumentů všemi výše uvedenými způsoby je 6.5. – 7.5.2024.

Pro školní rok 2024/2025 máme přibližně 80 míst – od září 2024 otevíráme nové dvě třídy v pavilónu A.

Kritéria – zápis 2024_2025

Žádost o přijetí 2024_2025