Mateřská škola Bajkalská po dobu výstavby nové budovy na své adrese v Bajkalské ulici, využívá ke své činnosti oddělené prostory mateřské školy Vladivostocká. Mateřská škola Vladivostocká je umístěna v těsné blízkosti ZŠ Eden a sportovišť SK Slavia, na dochozím místě od městské hromadné dopravy. Obklopuje ji rozlehlá zahrada s mnoha herními prvky.

Mateřská škola Bajkalská je dvoutřídní, s dětmi rozdělenými do tříd podle věku. Malý kolektiv dětí i personálu zaručuje rodinnou atmosféru. Školní vzdělávací program nabízí kromě všeobecného rozvoje dítěte zaměření na environmentální a ekologickou výchovu a poznávání světa v souvislostech. Podporou pro tyto aktivity jsou například účast v projektu „Záhony pro školky“, členství v síti škol se zájmem o environmentální výchovu – „Mrkvička“ a další aktivity zaměřené na zdravý životní styl. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k vytvoření pohody, klidu a porozumění, k navázání vzájemné důvěry a spolupráce mezi všemi aktéry výchovně vzdělávacího procesu.