Třída „Pohádka – Dráčci“ je určena především pro děti navštěvující mateřskou školu poslední rok před nástupem do základní školy. Naším cílem je vytvořit prostředí založené na důvěře a respektu, kde se děti cítí bezpečně a spokojeně. Chceme každému dítěti umožnit zažít pocit úspěchu a přijetí, nebát se sdělit svůj názor – případný neúspěch vnímat jako cestu k posunu. Zaměřujeme se především na socializaci nových dětí, posilování sociálně – emočních dovedností, rozvoj českého jazyka, obohacování slovní zásoby, přípravu dětí na vstup do ZŠ, podporu samostatnosti, spolupráci s rodiči. Děti využívají pro svou činnost centra aktivit, která jsou obvyklá pro program Začít spolu.

Paní učitelky třídy Dráčci pro školní rok 2023/2024:

Monika Pěkná, Jana Zetková

Asistent pedagoga (UA):

Tetiana Pohorska