Režim dne

06.30—09.00          příchod dětí do MŠ, hra dětí ve třídě

09.00—09.15          komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena

08.30—09.30          průběžná dopolední svačina, třídy se střídají

09.30—10.00          řízené činnosti (výtvarné, hudební, pohybové, rozumové…)

10.00—11.40          pobyt venku

11.30—12.30          příprava na oběd, oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek (třídy se postupně vystřídají v jídelně)

12.30—13.00          vyzvedávání dětí po obědě

12.30—14.30          četba knih, poslech pohádky, klid na lůžku, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dle věku a přirozenosti dítěte, průběžné vstávání (předškolní děti vstávají dle individuálních potřeb — individuální práce s dětmi — pracovní sešity, listy)

14.30—15.00          svačina

15.00—17.00          činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené na hry, pohybové aktivity, probíhající ve třídě či na zahradě, volná hra dětí, zájmové aktivity, odchod dětí