Režim dne

06.30—09.00          příchod dětí do MŠ, hra dětí ve třídě

09.00—09.30          komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, dopolední svačina

09.30—10.00          řízené činnosti (výtvarné, hudební, pohybové, rozumové…)

10.00—12.00          pobyt venku

12.00—12.30          příprava na oběd, oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12.30—13.00          vyzvedávání dětí po obědě

12.30—14.15          četba knih, poslech pohádky, klid na lůžku, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dle věku a přirozenosti dítěte, průběžné vstávání (předškolní děti vstávají dle individuálních potřeb — individuální práce s dětmi — pracovní sešity, listy)

14.15—17.00         hygiena, svačina, spontánní a skupinové hry, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, volná hra dětí, zájmové aktivity, odchod dětí