Po dobu přerušení provozu mateřské školy nezasílejte na účet školy pravidelně opakující se platby, tzn. úplatu za vzdělávání (školné) a stravné. Konkrétně se zatím jedná o platby na měsíc duben. Pokud jste již uhradili, budou vám prostředky vráceny ve vyúčtování. Za měsíc březen bude účtováno 50 % z celkové částky školného. Vyúčtování plateb za měsíc březen proběhne po návratu k běžnému provozu. Všechny děti jsou po dobu přerušení provozu automaticky omluveny a odhlášeny ze stravování. Dále sledujte naše stránky či aplikaci Lyfle.