Všem žádostem, které jsme obdrželi, bude přiděleno registrační číslo a to zasláno během zítřka (5.5.2022), společně s dalšími informacemi, na email uvedený v žádosti. Tomu, kdo žádost podal prostřednictvím datové schránky, bude toto registrační číslo zasláno do datové schránky, z které žádost došla. Po tímto přiděleným registračním číslem bude žádost vedena.