Dle pokynů Hygienické stanice hl. města Prahy nastupují děti přítomné ve třídě Koťat ve dnech 13.12. a 14.12.2021 do karantény do 21.12.2021 včetně, s podmínkou podstoupení testu 5. až 7. den od kontaktu (tj.14.12.2021).
Níže zpráva z hygienické stanice.
Vážení rodiče,
z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00), tak aby byl schopen provést ověření v registru adres.
Karanténa trvá 7 dnů, pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den. V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy, jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténu. Datum posledního kontaktu máte uveden v sms zprávě.
V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

S pozdravem,

RENÁTA BARKOVÁ
ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
renata.barkova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i
www.hygpraha.cz
+420 733 673 901