Naše mateřská škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území městské části Praha 10.

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ
Praha 10 a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřen na zlepšení
kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, NNO
a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Plakát_MAP II_MČ Praha 10