Mateřská škola Bajkalská se zapojila do programu Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze – Balíček školství. Více informací a žádosti na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Více informací u ředitelky školy.