Mateřská škola Bajkalská se zapojila do programu Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze – Balíček školství. Více informací a žádosti na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Žádosti doručte ředitelce školy, případně zástupkyni školy ve dnech 26.9.-30.9.2022 7:30 – 15:30 hodin.