Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 bude mateřská škola od 12.4.2021 otevřena pro předškoláky (tzn. děti, které po letních prázdninách nastupují do ZŠ, případně řeší odklad školní docházky). Dle pokynů mají být vytvořeny skupiny maximálně po 15 dětech, a děti každý týden dvakrát pravidelně testovány (pondělí a čtvrtek), testy dodanými ze skladu Správy státních hmotných rezerv (výtěr z přední části nosu). Prosíme o co nejrychlejší nahlášení docházky vašich dětí, včetně časového rozpětí pobytu v mateřské škole (např. 7:00 – 15:00). Podle toho budou vytvořeny 2 homogenní skupiny předškoláků, které budou po dobu platnosti nařízení umístěny v jedné z našich dvou tříd.
Docházka je umožněna též mladším dětem zaměstnanců zdravotnických a sociálních pracovníků, pedagogů, zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, orgánů ochrany veřejného zdraví, úřadu práce ČR, ČSSZ, finanční správy ČR – prosíme o nahlášení.
Pokud budete chtít vaše dítě z docházky omluvit, též nás informujte, domluvíme se, co dál.
Další informace budou následovat.