V Praze dne 17. 1. 2022

Ředitelka mateřské školy, v souladu s ustanovením §3, odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, a po projednání se zřizovatelem, z důvodu nemožnosti zajištění řádného provozu mateřské školy (izolace, karanténa či pracovní neschopnost všech pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy) rozhodla o:

Přerušení provozu ve dnech 18. 1. 2022 – 19. 1. 2022.

Provoz bude zahájen dle aktuální situace ve čtvrtek 20. 1. 2022.

Mgr. Ludmila Pešulová, ředitelka školy