Děti z mateřské školy Bajkalská se v září se zájmem zúčastnily úvodního workshopu v projektu Záhony pro školky. Tento projekt úspěšně realizujeme již čtvrtým rokem.  U dvou záhonů na zahradě školky si povyprávěly o vzniku a užitečnosti humusu, co je to kompost, kam a co do něj dávat. Společně s lektorkou si osahaly zeminu, dozvěděly se něco o užitečnosti žížal a zasadily jarní cibuloviny. Jsme moc rádi, že se nám záhony podařilo přestěhovat na naše dočasné působiště v mateřské škole Vladivostocká, kde jsme našli azyl po dobu výstavby nové mateřské školy Bajkalská.

Na závěr děti obdržely Sešit malého zahradníka, kde se učí hravou formou zakládat záhon, plánovat jeho osazení, pečovat o něj i další užitečné obyvatele zahrady, sklízet a vychutnávat svoji úrodu. Všichni se už těšíme na jaro, až se budeme moci radovat z jarních květů a zasít či zasadit budoucí zdravou úrodu.

Projekt Záhony pro školky svým obsahem naplňuje jeden z cílů MAP II na území MČ Praha 10 pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050 – podpora environmentální výchovy a přírodních věd.