Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Projektové dny v MŠ Bajkalská, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018853. Cílem je zvyšování kvality vzdělávání. Dotace je čerpána od 1. 11. 2020 na plat školního asistenta a na realizaci projektových dnů ve výuce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu_šabl.III_MŠ Bajkalská