Od pondělí 26.10.2020 bude mateřská škola Bajkalská, na pokyn Hygienické stanice hl. města Prahy, uzavřena z důvodu karantény, minimálně do 29.10.2020 včetně.

Sledujte web a LYFLE pro aktuální informace.