Vyjádření radního pro školství ÚMČ P 10 – MgA. D. Kašpara – docházka dětí v současné situaci