Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena ve výši 1520,- Kč měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6 let věku)a dětí s odkladem školní docházky.

Nezapomeňte si od září 2020 změnit trvalé příkazy. Čísla účtů a variabilní symboly zůstávají.