V pondělí 11. 9. 2023 zahajujeme provoz nové mateřské školy v běžných provozních hodinách, tzn. 6,30 – 17,00 hodin. Příchod dětí do školky mezi 6,30 – 9,00, omluvy do 8 hodin, zde přes Lyfle, telefonicky, SMS 725928452. Do areálu vstupujte prostřední označenou brankou (naproti hospodářskému pavilónu – zelené obrazce na fasádě), v provozu jsou dvě třídy v pavilónu B ( oranžové obrazce na fasádě). Mladší děti v přízemí – třída Moře, Rybičky; starší děti 1.patro – třída Hory, Vlčata. Rozdělení dětí do tříd najdete při vstupu do budovy. S orientací vám pomůžeme. Ve školce probíhá stále odstraňování vad a nedodělků, prosíme o trpělivost. Tato činnost nebude narušovat provoz školky. Pro odpolední pobyt venku prosíme o vybavení dětí batůžky, kam si dají věci, které odnáší domů. Stále bohužel nefungují zvonky, dopoledne a v poledne bude zajištěn dohled a otevírání na chodbě, odpoledne budete děti vyzvedávat ze zahrady.
Už se těšíme a doufáme, že se všem bude v nové školce líbit a že nám v ní všem bude dobře!