Školní rok zahajujeme v úterý 1.9.2020 pro všechny bez omezení. Řídíme se pokyny a doporučením MŠMT, MZČR, případně KHS Praha. Doporučujeme pohyb rodičů ve školce omezit na nezbytně nutnou dobu a to pouze ve společných prostorech (chodby, šatny). U rodičů nově přijatých dětí, v rámci adaptačního programu, v případě jejich přítomnosti ve třídě, roušky vyžadujeme. U ostatních necháme použití roušek na jejich zvážení. Apelujeme na vaši zodpovědnost a věříme, že do školky, mezi ostatní děti, budete přivádět pouze děti bez zjevných příznaků jakéhokoliv onemocnění! Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno u vchodu, ostatní informace vám rádi poskytnou zaměstnanci školky na místě.

Těšíme se na vás!