přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Přejeme všem krásné léto, užijte si spoustu zážitků a společných chvil s Vašimi dětmi, školákům veselý nástup do první třídy a s ostatními v září ve zdraví na viděnou!
Všichni z MŠ Bajkalská

Děkujeme za milé pozornosti!

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 byla stanovena v souladu s novelou § 123 odst.4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve výši 1500,- Kč/měsíc, podrobnosti viz. níže.

Výše úplaty 2024_2025

V příloze najdete konečný seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025. Informativní schůzky rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2024/2025 se budou konat:

  • pro rodiče dětí s příjmením dítěte začínajícím písmenem A – K včetně 13.6.2024 v 16 hodin
  • pro rodiče dětí s příjmením dítěte začínajícím písmenem M – Z 17.6.2024 v 16 hodin

Abychom se slyšeli přijďte, prosím, bez dětí!

Děkujeme!

Seznam přijatých 2024_2025 – konečný

Níže naleznete doplněný seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025. Pokud bylo vaše dítě přijato do více školek, bez prodlení odevzdejte ve vámi vybrané zápisový lístek. Tento seznam ještě není konečný, po obdržení všech zápisových lístků bude do 5.6.2024 zveřejněn konečný seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025.

Seznam přijatých 2024_2025 II.

V příloze najdete seznam přijatých pro školní rok 2024/2025.

Seznam přijatých 2024_2025 I.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2024_2025 o.

Prosíme o spolupráci dle níže uvedených pokynů.

Informace zápis 24_25

zápisový lístek do MŠ 24-25

Všem žádostem, které jsme obdrželi, bylo přiděleno registrační číslo a to zasláno datovou schránkou, tomu, kdo datovou schránkou podal, emailem tomu, kdo vhodil do poštovní schránky, nebo zaslal poštou, osobně při osobním podání. Pod tímto přiděleným registračním číslem bude žádost vedena. První vyvěšení seznamu přijatých dětí je 14.5.2024. Po zveřejnění Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci vyberou MŠ kterou preferují, vyzvednou si tam Rozhodnutí o přijetí a zároveň podepíší a odevzdají „zápisový lístek“. Termíny pro převzetí Rozhodnutí o přijetí a odevzdání „zápisového lístku“ v naší MŠ jsou 15.5.-17.5.2024 10:00 – 16:00 hodin v ředitelně školy, případně datovou schránkou (viz. zápisový lístek). Pokud jste podávali Přihlášku do více než jedné mateřské školy, odevzdejte ve vybrané mateřské škole „Zápisový lístek“ –  urychlíte a zpřehledníte tím celý proces!  Doplnění seznamu přijatých bude zveřejněno 23.5.2024. Odevzdávání „zápisového lístku“ a vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí po tomto doplnění přijatých je 24.5. a 27.5.2024 10:00 – 16:00 hodin v ředitelně školy.

Děkujeme za spolupráci!

zápisový lístek do MŠ 24-25

Oznámení o přerušení prázdninového provozu 2023-24

Náhradní prázdninový provoz zajišťují v termínu 8.7.-19.7.2024 MŠ Zvonková, MŠ Chmelová, MŠ Vladivostocká.

Náhradní prázdninový provoz zajišťují v termínu 12.8.-23.8.2024 MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská, MŠ Tuchorazská.

Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří z pracovních důvodů nemůžou zajistit péči o dítě, a potřebují jej umístit do kolektivního zařízení.

Postup pro přihlášení dítěte na náhradní prázdninový provoz:

  • do 10.5. 2024 nahlásit ve své třídě zájem o docházku dítěte do náhradní MŠ (termín a vybranou mateřskou školu)
  • 13.5. – 24.5. 2024 na stránkách vybrané mateřské školy vyplnit v Elektronickém předzápisu Žádost o přijetí – poté obdržíte pokyny k platbě za školné a stravné
  • 29.5.-30.5. 2024 proběhne fyzický zápis na náhradní prázdninový provoz ve vybrané mateřské škole – sledujte webové stránky vybraných mateřských škol; na místě odevzdáte Žádost o přijetí (vygeneruje Elektronický předzápis) a kopii Evidenčního listu, který vám předají paní učitelky ve třídách
  • nejpozději do 3.6. 2024 uhradit úplatu za vzdělávání a stravné, až poté může být dítě přijato

Prázdninový provoz 2023_2024

Zápis pro školní rok 2024/2025 se bude konat 6.5. a 7.5.2024 od 13 – 17  hodin. Elektronický předzápis bude spuštěn 5.4.2024, ukončen 5.5.2024.  Veškeré informace včas najdete v záložce Pro rodiče – Zápis pro školní rok 2024/2025.

Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 6.4.2024 od 9 – 12 hodin.

Zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 6.4.2024 od 9 – 12 hodin. Prohlédnete si prostory školky, zodpovíme vaše dotazy, seznámíte se s koncepcí výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Informace budou podávány vždy v každou celou hodinu /tj. v 9 hodin, 10 hodin, 11 hodin/ v pavilónu B.

Těšíme na vás!!!

V pondělí 11. 9. 2023 zahajujeme provoz nové mateřské školy v běžných provozních hodinách, tzn. 6,30 – 17,00 hodin. Příchod dětí do školky mezi 6,30 – 9,00, omluvy do 8 hodin, zde přes Lyfle, telefonicky, SMS 725928452. Do areálu vstupujte prostřední označenou brankou (naproti hospodářskému pavilónu – zelené obrazce na fasádě), v provozu jsou dvě třídy v pavilónu B ( oranžové obrazce na fasádě). Mladší děti v přízemí – třída Moře, Rybičky; starší děti 1.patro – třída Hory, Vlčata. Rozdělení dětí do tříd najdete při vstupu do budovy. S orientací vám pomůžeme. Ve školce probíhá stále odstraňování vad a nedodělků, prosíme o trpělivost. Tato činnost nebude narušovat provoz školky. Pro odpolední pobyt venku prosíme o vybavení dětí batůžky, kam si dají věci, které odnáší domů. Stále bohužel nefungují zvonky, dopoledne a v poledne bude zajištěn dohled a otevírání na chodbě, odpoledne budete děti vyzvedávat ze zahrady.
Už se těšíme a doufáme, že se všem bude v nové školce líbit a že nám v ní všem bude dobře!