přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Zde najdete konečný seznam přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2023/2024.

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v pondělí 12.6.2023 od 16 hodin v budově školky na adrese Mateřská škola Bajkalská, Vladivostocká 8.

Seznam přijatých pro školní rok 2023_2024 – final

 

Seznam nepřijatých pro školní rok 2023_2024

Zápis pro školní rok 2023/2024 se bude konat 3.5. a 4.5.2023 od 13 – 17  hodin. Elektronický předzápis bude spuštěn 3.4.2023, ukončen 2.5.2023.  Veškeré informace včas najdete v záložce Pro rodiče – Zápis pro školní rok 2023/2024.

Den otevřených dveří se bude konat v pondělí 3.4.2023 od 16:30 hodin.

Mateřská škola Bajkalská se zapojila do programu Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze – Balíček školství. Více informací a žádosti na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Více informací u ředitelky školy.

 

 

Pro klidný a co nejvíce příjemný nástup vašich dětí do mateřské školy pár informací. Příchod dětí do školky do 9 hodin. Omluvy do 8 hodin na Lyfle, 725 928 451. Do boxíků v šatnách uložte dětem náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky a oblečení do třídy(oranžový box), do modrého věci na ven a odchod domů. Věšák v šatně slouží k pověšení svrchního oblečení. Do školky dejte dětem vhodnou venkovní obuv i domácí přezůvky (ne pantofle, „kroksy“ apod.).

Provoz školky je od 6:30 – 17:00, odchod dětí po obědě 12:30- 13:00, odpoledne od 15:00 – 17:00.  V případně mimořádné potřeby po domluvě i v jiných časech.

Informační třídní schůzky se budou konat dne 7.9.2022 od 16:30 hodin pro obě třídy ve třídě Koťat. Zde odsouhlasíme příspěvek na nadstandartní akce konané v MŠ.

Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 1.590,- Kč měsíčně (nehradí zákonní zástupci dětí, které dovrší ve školním roce, tj. do 31.8.2023, 6ti let a děti s odkladem školní docházky).

Záloha na stravné 1.200,- Kč měsíčně, vyúčtování probíhá 2x ročně dle docházky dětí do MŠ. Důležité je uvedení variabilního symbolu pro identifikaci plateb. Ten a další  informace obdržíte písemně ve třídách.  Dětem již docházejícím do MŠ v loňském roce zůstává variabilní symbol stejný.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Ve dnech 24.8.- 30. 8.  2022 je možno podat přihlášku ve vaší spádové škole – tu najdete v obecně závazné vyhlášce č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol zde: https://skoly.praha.eu/87889_NOVA-Obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol , a to dle místa Vašeho pobytu v městské části Praha 10. Pro mateřské školy jsou spádové všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 10.

V případě žádosti o předškolní vzdělávání je možné v městské části Praha 10 podat jen jednu žádost v jedné, Vámi vybrané mateřské škole.

Místo pobytu je třeba mít registrované na pracovišti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky – zde https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx . Zde je možné se obrátit i v případě, kdy žádáte o vydání potvrzení o pobytu.

V případě volného místa ve škole rozhodne ředitel školy o přijetí, v případě naplněnosti rozhodnete o nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí bude dětem, pro které je vzdělávání povinné, nabídnuta adaptační skupina.

Také můžete využít soukromé či církevní školy v městské části Praha 10:

Mateřská škola mašinka s. r. o., Novostrašnická 1203/27, Praha 10 – Strašnice lida@skolkamasinka.cz
Mateřská škola KIDS Company Praha s. r. o., Hradešínská 1931/58, 101 00 Praha 10 – Vinohrady reditelka@kidscompany-praha.cz
Mateřská škola LADA s. r. o., Názovská 3255/20, Praha 10 – Strašnice skolka.lada@seznam.cz
BEEHIVE INTERNATIONAL SCHOOL s. r. o., Na Šafránce 9, Praha 10 (ZŠ) prenosilova@beehive.cz
GENIUS Mateřská škola o.p.s. info@genius-school.cz
Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola, š.p.o, Kodaňská 10/54, Praha 10 – Vršovice martina.stanclova@kouzelneskoly.cz
Mateřská škola Sluníčka, U břehu 638, 102 00 Praha 15 sona.keppertova@slunicka.com
Mateřská škola Barevná školička s.r.o. barevnaskolicka@centrum.cz
Naše škola Praha – základní škola s.r.o. skola@naseskolapraha.cz

nebo i soukromé či církevní školy v hl. městě Praha, bez ohledu na Vaše místo pobytu.

Pro školní rok 2022/23 nemáme momentálně žádná volná místa.

Žádost o přijetí MŠ UA

 

Níže naleznete seznam dětí přijatých pro školní rok 2022/23 ve zvláštním zápisu dle zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství).

Seznam přijatých od 1.9.2022 Lex Ukrajina

Schůzka zákonných zástupců dětí přijatých pro školní rok 2022/2023 se koná 28.6.2022 od 16 hodin v budově mateřské školy.

Níže naleznete seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/23. Informativní setkání pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 28.6.2022 od 16 hodin v budově školky.

Přijatí final 22_23

Níže naleznete seznam přijatých dětí na školní rok 2022/23. Pokud bylo vaše dítě přijato do více mateřských škol, postupujete podle pokynů uvedených pod seznamem. Poté bude zveřejněn seznam doplněných přijatých dětí.

Děkujeme!

Přijaté děti 22_23

Všem žádostem, které jsme obdrželi, bude přiděleno registrační číslo a to zasláno během zítřka (5.5.2022), společně s dalšími informacemi, na email uvedený v žádosti. Tomu, kdo žádost podal prostřednictvím datové schránky, bude toto registrační číslo zasláno do datové schránky, z které žádost došla. Po tímto přiděleným registračním číslem bude žádost vedena.

Informace k zápisu ukrajinských dětí níže:

Zápis do MŠ pro cizince_06_2022

Žádost o přijetí 2022