přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Oznámení o přerušení prázdninového provozu 2023-24

Náhradní prázdninový provoz zajišťují v termínu 8.7.-19.7.2024 MŠ Zvonková, MŠ Chmelová, MŠ Vladivostocká.

Náhradní prázdninový provoz zajišťují v termínu 12.8.-23.8.2024 MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská, MŠ Tuchorazská.

Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří z pracovních důvodů nemůžou zajistit péči o dítě, a potřebují jej umístit do kolektivního zařízení.

Postup pro přihlášení dítěte na náhradní prázdninový provoz:

  • do 10.5. 2024 nahlásit ve své třídě zájem o docházku dítěte do náhradní MŠ (termín a vybranou mateřskou školu)
  • 13.5. – 24.5. 2024 na stránkách vybrané mateřské školy vyplnit v Elektronickém předzápisu Žádost o přijetí – poté obdržíte pokyny k platbě za školné a stravné
  • 29.5.-30.5. 2024 proběhne fyzický zápis na náhradní prázdninový provoz ve vybrané mateřské škole – sledujte webové stránky vybraných mateřských škol; na místě odevzdáte Žádost o přijetí (vygeneruje Elektronický předzápis) a kopii Evidenčního listu, který vám předají paní učitelky ve třídách
  • nejpozději do 3.6. 2024 uhradit úplatu za vzdělávání a stravné, až poté může být dítě přijato

Prázdninový provoz 2023_2024

Zápis pro školní rok 2024/2025 se bude konat 6.5. a 7.5.2024 od 13 – 17  hodin. Elektronický předzápis bude spuštěn 5.4.2024, ukončen 5.5.2024.  Veškeré informace včas najdete v záložce Pro rodiče – Zápis pro školní rok 2024/2025.

Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 6.4.2024 od 9 – 12 hodin.

Zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 6.4.2024 od 9 – 12 hodin. Prohlédnete si prostory školky, zodpovíme vaše dotazy, seznámíte se s koncepcí výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Informace budou podávány vždy v každou celou hodinu /tj. v 9 hodin, 10 hodin, 11 hodin/ v pavilónu B.

Těšíme na vás!!!

V pondělí 11. 9. 2023 zahajujeme provoz nové mateřské školy v běžných provozních hodinách, tzn. 6,30 – 17,00 hodin. Příchod dětí do školky mezi 6,30 – 9,00, omluvy do 8 hodin, zde přes Lyfle, telefonicky, SMS 725928452. Do areálu vstupujte prostřední označenou brankou (naproti hospodářskému pavilónu – zelené obrazce na fasádě), v provozu jsou dvě třídy v pavilónu B ( oranžové obrazce na fasádě). Mladší děti v přízemí – třída Moře, Rybičky; starší děti 1.patro – třída Hory, Vlčata. Rozdělení dětí do tříd najdete při vstupu do budovy. S orientací vám pomůžeme. Ve školce probíhá stále odstraňování vad a nedodělků, prosíme o trpělivost. Tato činnost nebude narušovat provoz školky. Pro odpolední pobyt venku prosíme o vybavení dětí batůžky, kam si dají věci, které odnáší domů. Stále bohužel nefungují zvonky, dopoledne a v poledne bude zajištěn dohled a otevírání na chodbě, odpoledne budete děti vyzvedávat ze zahrady.
Už se těšíme a doufáme, že se všem bude v nové školce líbit a že nám v ní všem bude dobře!

Vážení rodiče,

od 21.8.2023 jsme nastěhovány zpět do MŠ Bajkalská, pro otevření 4.9.2023 děláme, společně se všemi zúčastněnými stranami, maximum. Kolaudace má ovšem proběhnout až v příštím týdnu, předpokládejme tedy, že nenastanou žádné problémy a vaše děti v pondělí 4.9.2023 přivítáme v nových prostorách. Sledujte dále náš web.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:

Dokumenty, které máte doručit v týdnu 28.8.-1.9.2023 vkládejte do bílé poštovní schránky na plotě mateřské školy v ulici Vladivostocká 8 (pravidelně vybíráme), případně volejte na telefon 725928451 k domluvení termínu předání. Na pozemek mateřské školy v ulici Bajkalská 19 nevstupujte z důvodu probíhajících stavebních prací.

Děkujeme!

Vážení rodiče, milé děti, přejeme vám krásné prožití letních dní, užívejte sluníčka, vody, vzduchu a především společných chvil! Našim malým školáčkům přejeme šťastné vykročení do nového dobrodružství jménem ŠKOLA a na ostatní se těšíme naviděnou v pondělí 4.9.2023. Sledujte LYFLE, případně webové stránky, v jakých prostorách se potkáme. Bude to buď zde ve Vladivostocké, nebo již na naší domovské adrese v nově vystavěné budově školky v Bajkalské 19. Nezapomeňte si ze školky odnést všechny věci (bude probíhat stěhování)!
Krásné léto!!!
L. Pešulová společně s celým personálem MŠ Bajkalská

Mateřská škola Bajkalská se zapojila do programu Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze – Balíček školství. Více informací a žádosti na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Více informací u ředitelky školy.

 

 

Pro klidný a co nejvíce příjemný nástup vašich dětí do mateřské školy pár informací. Příchod dětí do školky do 9 hodin. Omluvy do 8 hodin na Lyfle, 725 928 451. Do boxíků v šatnách uložte dětem náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky a oblečení do třídy(oranžový box), do modrého věci na ven a odchod domů. Věšák v šatně slouží k pověšení svrchního oblečení. Do školky dejte dětem vhodnou venkovní obuv i domácí přezůvky (ne pantofle, „kroksy“ apod.).

Provoz školky je od 6:30 – 17:00, odchod dětí po obědě 12:30- 13:00, odpoledne od 15:00 – 17:00.  V případně mimořádné potřeby po domluvě i v jiných časech.

Informační třídní schůzky se budou konat dne 7.9.2022 od 16:30 hodin pro obě třídy ve třídě Koťat. Zde odsouhlasíme příspěvek na nadstandartní akce konané v MŠ.

Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 1.590,- Kč měsíčně (nehradí zákonní zástupci dětí, které dovrší ve školním roce, tj. do 31.8.2023, 6ti let a děti s odkladem školní docházky).

Záloha na stravné 1.200,- Kč měsíčně, vyúčtování probíhá 2x ročně dle docházky dětí do MŠ. Důležité je uvedení variabilního symbolu pro identifikaci plateb. Ten a další  informace obdržíte písemně ve třídách.  Dětem již docházejícím do MŠ v loňském roce zůstává variabilní symbol stejný.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Všem žádostem, které jsme obdrželi, bude přiděleno registrační číslo a to zasláno během zítřka (5.5.2022), společně s dalšími informacemi, na email uvedený v žádosti. Tomu, kdo žádost podal prostřednictvím datové schránky, bude toto registrační číslo zasláno do datové schránky, z které žádost došla. Po tímto přiděleným registračním číslem bude žádost vedena.

Všechny děti zapsané k prázdninové docházce v termínu mezi 8.8.-19.8.2022 byly přijaty.