přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Níže najdete seznam nepřijatých dětí v mimořádném zápisu dle přidělených registračních čísel. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

seznam_neprijatych mimořádný zápis

 

Níže najdete seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel. Zahájení docházky dětí do mateřské školy je od pondělí 6.11.2023. Děti budou rozděleny do dvou nových tříd, seznamy budou zveřejněny u vchodu do budovy (krajní pavilon s oranžovými obrazci na fasádě). Příchod dětí do školky je v čase mezi 6:30 – 9:00 hodin. Pokud víte, že vaše dítě v pondělí 6.11.2023 nedorazí, volejte na 725 928 451. Do školky sebou vhodné přezůvky (ne pantofle), oblečení na převlečení do třídy (tepláky, tričko, legínky apod.) a ven, náhradní spodní prádlo. První týden doporučujeme z hlediska pozitivní adaptace na nové prostředí docházku v dopoledních hodinách, tj. odchod po obědě 12:30 – 13:00. Více se dozvíte na schůzkách rodičů v pondělí 6.11.2023 od 16 hodin (prosíme bez dětí). Na programu budou informace k chodu školy, dennímu režimu ve třídách, platbám spojených s docházkou do školky, doplnění dokumentace, stravování,  apod.

Těšíme se na vás!

rozhodnuti_seznam_prijatych mimořádný zápis

V pondělí 11. 9. 2023 zahajujeme provoz nové mateřské školy v běžných provozních hodinách, tzn. 6,30 – 17,00 hodin. Příchod dětí do školky mezi 6,30 – 9,00, omluvy do 8 hodin, zde přes Lyfle, telefonicky, SMS 725928452. Do areálu vstupujte prostřední označenou brankou (naproti hospodářskému pavilónu – zelené obrazce na fasádě), v provozu jsou dvě třídy v pavilónu B ( oranžové obrazce na fasádě). Mladší děti v přízemí – třída Moře, Rybičky; starší děti 1.patro – třída Hory, Vlčata. Rozdělení dětí do tříd najdete při vstupu do budovy. S orientací vám pomůžeme. Ve školce probíhá stále odstraňování vad a nedodělků, prosíme o trpělivost. Tato činnost nebude narušovat provoz školky. Pro odpolední pobyt venku prosíme o vybavení dětí batůžky, kam si dají věci, které odnáší domů. Stále bohužel nefungují zvonky, dopoledne a v poledne bude zajištěn dohled a otevírání na chodbě, odpoledne budete děti vyzvedávat ze zahrady.
Už se těšíme a doufáme, že se všem bude v nové školce líbit a že nám v ní všem bude dobře!

Vážení rodiče,

od 21.8.2023 jsme nastěhovány zpět do MŠ Bajkalská, pro otevření 4.9.2023 děláme, společně se všemi zúčastněnými stranami, maximum. Kolaudace má ovšem proběhnout až v příštím týdnu, předpokládejme tedy, že nenastanou žádné problémy a vaše děti v pondělí 4.9.2023 přivítáme v nových prostorách. Sledujte dále náš web.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:

Dokumenty, které máte doručit v týdnu 28.8.-1.9.2023 vkládejte do bílé poštovní schránky na plotě mateřské školy v ulici Vladivostocká 8 (pravidelně vybíráme), případně volejte na telefon 725928451 k domluvení termínu předání. Na pozemek mateřské školy v ulici Bajkalská 19 nevstupujte z důvodu probíhajících stavebních prací.

Děkujeme!

Vážení rodiče, milé děti, přejeme vám krásné prožití letních dní, užívejte sluníčka, vody, vzduchu a především společných chvil! Našim malým školáčkům přejeme šťastné vykročení do nového dobrodružství jménem ŠKOLA a na ostatní se těšíme naviděnou v pondělí 4.9.2023. Sledujte LYFLE, případně webové stránky, v jakých prostorách se potkáme. Bude to buď zde ve Vladivostocké, nebo již na naší domovské adrese v nově vystavěné budově školky v Bajkalské 19. Nezapomeňte si ze školky odnést všechny věci (bude probíhat stěhování)!
Krásné léto!!!
L. Pešulová společně s celým personálem MŠ Bajkalská

Zde najdete konečný seznam přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2023/2024.

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v pondělí 12.6.2023 od 16 hodin v budově školky na adrese Mateřská škola Bajkalská, Vladivostocká 8.

Seznam přijatých pro školní rok 2023_2024 – final

 

Seznam nepřijatých pro školní rok 2023_2024

Zápis pro školní rok 2023/2024 se bude konat 3.5. a 4.5.2023 od 13 – 17  hodin. Elektronický předzápis bude spuštěn 3.4.2023, ukončen 2.5.2023.  Veškeré informace včas najdete v záložce Pro rodiče – Zápis pro školní rok 2023/2024.

Den otevřených dveří se bude konat v pondělí 3.4.2023 od 16:30 hodin.

Mateřská škola Bajkalská se zapojila do programu Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze – Balíček školství. Více informací a žádosti na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Více informací u ředitelky školy.

 

 

Pro klidný a co nejvíce příjemný nástup vašich dětí do mateřské školy pár informací. Příchod dětí do školky do 9 hodin. Omluvy do 8 hodin na Lyfle, 725 928 451. Do boxíků v šatnách uložte dětem náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky a oblečení do třídy(oranžový box), do modrého věci na ven a odchod domů. Věšák v šatně slouží k pověšení svrchního oblečení. Do školky dejte dětem vhodnou venkovní obuv i domácí přezůvky (ne pantofle, „kroksy“ apod.).

Provoz školky je od 6:30 – 17:00, odchod dětí po obědě 12:30- 13:00, odpoledne od 15:00 – 17:00.  V případně mimořádné potřeby po domluvě i v jiných časech.

Informační třídní schůzky se budou konat dne 7.9.2022 od 16:30 hodin pro obě třídy ve třídě Koťat. Zde odsouhlasíme příspěvek na nadstandartní akce konané v MŠ.

Úplata za vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 1.590,- Kč měsíčně (nehradí zákonní zástupci dětí, které dovrší ve školním roce, tj. do 31.8.2023, 6ti let a děti s odkladem školní docházky).

Záloha na stravné 1.200,- Kč měsíčně, vyúčtování probíhá 2x ročně dle docházky dětí do MŠ. Důležité je uvedení variabilního symbolu pro identifikaci plateb. Ten a další  informace obdržíte písemně ve třídách.  Dětem již docházejícím do MŠ v loňském roce zůstává variabilní symbol stejný.

Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Ve dnech 24.8.- 30. 8.  2022 je možno podat přihlášku ve vaší spádové škole – tu najdete v obecně závazné vyhlášce č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol zde: https://skoly.praha.eu/87889_NOVA-Obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol , a to dle místa Vašeho pobytu v městské části Praha 10. Pro mateřské školy jsou spádové všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 10.

V případě žádosti o předškolní vzdělávání je možné v městské části Praha 10 podat jen jednu žádost v jedné, Vámi vybrané mateřské škole.

Místo pobytu je třeba mít registrované na pracovišti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky – zde https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx . Zde je možné se obrátit i v případě, kdy žádáte o vydání potvrzení o pobytu.

V případě volného místa ve škole rozhodne ředitel školy o přijetí, v případě naplněnosti rozhodnete o nepřijetí. V případě rozhodnutí o nepřijetí bude dětem, pro které je vzdělávání povinné, nabídnuta adaptační skupina.

Také můžete využít soukromé či církevní školy v městské části Praha 10:

Mateřská škola mašinka s. r. o., Novostrašnická 1203/27, Praha 10 – Strašnice lida@skolkamasinka.cz
Mateřská škola KIDS Company Praha s. r. o., Hradešínská 1931/58, 101 00 Praha 10 – Vinohrady reditelka@kidscompany-praha.cz
Mateřská škola LADA s. r. o., Názovská 3255/20, Praha 10 – Strašnice skolka.lada@seznam.cz
BEEHIVE INTERNATIONAL SCHOOL s. r. o., Na Šafránce 9, Praha 10 (ZŠ) prenosilova@beehive.cz
GENIUS Mateřská škola o.p.s. info@genius-school.cz
Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola, š.p.o, Kodaňská 10/54, Praha 10 – Vršovice martina.stanclova@kouzelneskoly.cz
Mateřská škola Sluníčka, U břehu 638, 102 00 Praha 15 sona.keppertova@slunicka.com
Mateřská škola Barevná školička s.r.o. barevnaskolicka@centrum.cz
Naše škola Praha – základní škola s.r.o. skola@naseskolapraha.cz

nebo i soukromé či církevní školy v hl. městě Praha, bez ohledu na Vaše místo pobytu.

Pro školní rok 2022/23 nemáme momentálně žádná volná místa.

Žádost o přijetí MŠ UA