přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Níže naleznete seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/23. Informativní setkání pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 28.6.2022 od 16 hodin v budově školky.

Přijatí final 22_23

Níže naleznete seznam přijatých dětí na školní rok 2022/23. Pokud bylo vaše dítě přijato do více mateřských škol, postupujete podle pokynů uvedených pod seznamem. Poté bude zveřejněn seznam doplněných přijatých dětí.

Děkujeme!

Přijaté děti 22_23

Všem žádostem, které jsme obdrželi, bude přiděleno registrační číslo a to zasláno během zítřka (5.5.2022), společně s dalšími informacemi, na email uvedený v žádosti. Tomu, kdo žádost podal prostřednictvím datové schránky, bude toto registrační číslo zasláno do datové schránky, z které žádost došla. Po tímto přiděleným registračním číslem bude žádost vedena.

Informace k zápisu ukrajinských dětí níže:

Zápis do MŠ pro cizince_06_2022

Žádost o přijetí 2022

 

Všechny děti zapsané k prázdninové docházce v termínu mezi 8.8.-19.8.2022 byly přijaty.

Od 5.4.2022 opět rozjíždíme program MISA masáží děti – dětem. Proběhnou vždy v úterní dopoledne v každé třídě (Koťata 9-9:30, Štěňata 9:45-10:25). Jedná se o 5 lekcí do 10.5.2022 včetně. V úterý 26.4.2022 je dlouhodobě naplánován ekologický program Půdohraní, termín necháme zachován, masáže se protáhnou o týden déle. Na závěr masáží připravujeme společné setkání a masírování dětí s rodiči. O termínu budete informováni. Projekt je hrazen z prostředků MČ Praha 10 UZ 6 – Rozvoj dětí.

Více informací o programu v příloze:

Misa masáže – informace pro rodiče

 

 

 

Upozorňujeme rodiče na potvrzené onemocnění Covid 19 u dítěte ze třídy Koťat. Dítě bylo naposledy ve školce v pátek 25.3.2022. Zároveň informujeme o opakovaném výskytu střevních viróz v kolektivech. Neposílejte do školky dítě s jakýmkoliv projevem infekčního onemocnění, dejte mu čas nemoc vyléčit. Buďte, prosím, ohleduplní ke svým dětem, ostatním dětem a jejich blízkým, našemu personálu.
Děkujeme!

Zveme vás na koncert pěveckého sborečku Bajkaláček, který tvoří děti ze třídy Štěňat. Pod vedením paní učitelek Petry Freimannové a Stanislavy Landové, za pomoci asistentky paní Hanky Mrňákové, si děti připravily pásmo písní s názvem „Jaro a zvířátka“. Vystoupení se bude konat v rámci Velikonočních trhů na Staroměstském náměstí 12.4.2022 od 18 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Informační setkání zákonných zástupců případných zájemců o zápis do naší mateřské školy se bude konat dne 31.3.2022 od 17 hodin. Poskytneme vám informace o škole, provedeme vás prostory školy, odpovíme na vaše dotazy. Těšíme se!

Zápis pro školní rok 2022/2023 se bude konat 3.5. a 4.5.2022 od 13 – 18  hodin. Elektronický předzápis bude spuštěn 4.4.2022.  Veškeré informace najdete v záložce Pro rodiče – Zápis pro školní rok 2022/2023.