přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Vážení rodiče, v odkazu najdete informace pro postup při podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 10.

Prázdninový provoz MŠ 2020-2021-info pro rodiče

 

Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 bude mateřská škola od 12.4.2021 otevřena pro předškoláky (tzn. děti, které po letních prázdninách nastupují do ZŠ, případně řeší odklad školní docházky). Dle pokynů mají být vytvořeny skupiny maximálně po 15 dětech, a děti každý týden dvakrát pravidelně testovány (pondělí a čtvrtek), testy dodanými ze skladu Správy státních hmotných rezerv (výtěr z přední části nosu). Prosíme o co nejrychlejší nahlášení docházky vašich dětí, včetně časového rozpětí pobytu v mateřské škole (např. 7:00 – 15:00). Podle toho budou vytvořeny 2 homogenní skupiny předškoláků, které budou po dobu platnosti nařízení umístěny v jedné z našich dvou tříd.
Docházka je umožněna též mladším dětem zaměstnanců zdravotnických a sociálních pracovníků, pedagogů, zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, orgánů ochrany veřejného zdraví, úřadu práce ČR, ČSSZ, finanční správy ČR – prosíme o nahlášení.
Pokud budete chtít vaše dítě z docházky omluvit, též nás informujte, domluvíme se, co dál.
Další informace budou následovat.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.2.2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, do 11.4. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu, mateřská škola zůstává uzavřena.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mateřská škola zůstává uzavřena.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR krizové opatření č. 200, kterým mimo jiné zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Na základě tohoto opatření se mateřská škola do 21.3.2021 uzavírá.

Pro děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře státu otevírá MČ Praha 10 mateřskou školu Omská. Informace zde:
[https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/otevirame-skoly-a-skolky-pro-deti-rodicu-klicovych-profesi?articleid=3371]
Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Zápis pro školní rok 2021/2022 se bude konat 5.5.2021 od 13 – 18  hodin. Elektronický předzápis bude spuštěn 6.4.2021. Forma zápisu bude upřesněna dle momentální epidemické situace a platných opatření. Veškeré informace najdete v záložce Pro rodiče – Zápis pro školní rok 2021/2022.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území městské části Praha 10.

Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ
Praha 10 a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřen na zlepšení
kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, NNO
a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Plakát_MAP II_MČ Praha 10

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Projektové dny v MŠ Bajkalská, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018853. Cílem je zvyšování kvality vzdělávání. Dotace je čerpána od 1. 11. 2020 na plat školního asistenta a na realizaci projektových dnů ve výuce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu_šabl.III_MŠ Bajkalská

Mateřská škola se od pondělí 9.11.2020 vrací ke svému běžnému provozu, i když ne s plným obsazením personálu. Kdo tedy má i nadále možnost být se svým dítětem doma, moc nám pomůže. Docházku nahlaste do LYFLE, telefonicky, SMS.
Děkujeme.
Část školného za dny, kdy byla MŠ uzavřena (26.10.-30.10.2020), vám bude vrácena v termínu vyúčtování plateb.
Dále u nás ve školce vítám novou posilu, studentku VOŠ pedagogické, brigádnici a dobrovolnici Evu Matěnovou.
Ve školce jsou k vyzvednutí v provozní době vánoční fotografie a výsledky očního vyšetření.

Od pondělí 26.10.2020 bude mateřská škola Bajkalská, na pokyn Hygienické stanice hl. města Prahy, uzavřena z důvodu karantény, minimálně do 29.10.2020 včetně.

Sledujte web a LYFLE pro aktuální informace.