přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

Děti z mateřské školy Bajkalská se v září se zájmem zúčastnily úvodního workshopu v projektu Záhony pro školky. Tento projekt úspěšně realizujeme již čtvrtým rokem.  U dvou záhonů na zahradě školky si povyprávěly o vzniku a užitečnosti humusu, co je to kompost, kam a co do něj dávat. Společně s lektorkou si osahaly zeminu, dozvěděly se něco o užitečnosti žížal a zasadily jarní cibuloviny. Jsme moc rádi, že se nám záhony podařilo přestěhovat na naše dočasné působiště v mateřské škole Vladivostocká, kde jsme našli azyl po dobu výstavby nové mateřské školy Bajkalská.

Na závěr děti obdržely Sešit malého zahradníka, kde se učí hravou formou zakládat záhon, plánovat jeho osazení, pečovat o něj i další užitečné obyvatele zahrady, sklízet a vychutnávat svoji úrodu. Všichni se už těšíme na jaro, až se budeme moci radovat z jarních květů a zasít či zasadit budoucí zdravou úrodu.

Projekt Záhony pro školky svým obsahem naplňuje jeden z cílů MAP II na území MČ Praha 10 pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050 – podpora environmentální výchovy a přírodních věd.

Upozorňujeme na změnu názvu organizace:

Od 1.9.2021 se dle nové zřizovací listiny mění název mateřské školy (zároveň i fakturační adresa) na:

Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace

Školní rok 2021/22 zahájíme ve středu 1.9.2021. Provoz školky je od 6:30 – 17:00 hodin. Děti jsou do tříd rozděleny dle věku, seznamy najdete u vchodu do mateřské školy. Úplata za vzdělávání je pro tento školní rok 1200,- Kč (nehradí zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31.8. 2022 6ti let – předškoláci, a zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky), platba za stravné je 1020,- Kč pro děti 3 – 6 let, pro děti s odkladem školní docházky 1160,- Kč. Písemné informace k platbám obdržíte u paní učitelek ve třídě. Děti se ve školce netestují ani nemusí nosit ochranu dýchacích cest, rodiče a doprovod vstupují do MŠ s ochranou dýchacích cest, v omezeném počtu, a na nezbytně nutnou dobu k předání či vyzvednutí dítěte z MŠ. Adaptační program pro nově přijaté děti bude domluven individuálně dle potřeby ve třídě. Do školky mohou docházet pouze zdravé děti bez příznaků respiračních a dalších onemocnění.
Snad bude tento školní rok příjemnější než předchozí a ve středu se všemi na viděnou!
Všichni z MŠ Bajkalská.

 

V příloze najdete seznam nepřijatých dětí od 1. 9. 2021

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou případně datovou schránkou.

Seznam nepřijatých dětí 21_22

Zde naleznete seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22. Pokud bylo vaše dítě přijato do více mateřských škol, postupujte podle pokynů uvedených v seznamu.

Děkujeme!

Seznam přijatých od 1.9.2021

 

 

Podle aktuálních informací se od pondělí 3.5.2021 mateřská škola otevírá pro všechny děti bez omezení. Děti nebudou testovány, nemusí mít roušky. Do mateřské školy bude mít přístup s dítětem jedna doprovázející osoba s respirátorem či nano rouškou.
Vracíme se k běžnému provozu i rozdělení dětí do tříd.
Moc se na všechny těšíme!

Z rozhodnutí ředitelky školy bude zákonným zástupcům dětí, které nemohly navštěvovat mateřskou školu po dobu jejího uzavření, a následně i po jejím znovuotevření pro vybrané skupiny dětí, vrácena úplata za vzdělávání a přeplatky stravného za měsíc březen, duben a poté dle situace, v pololetním vyúčtování, které proběhne v červenci 2021.

Vážení rodiče, v odkazu najdete informace pro postup při podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 10.

Prázdninový provoz MŠ 2020-2021-info pro rodiče

 

Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 bude mateřská škola od 12.4.2021 otevřena pro předškoláky (tzn. děti, které po letních prázdninách nastupují do ZŠ, případně řeší odklad školní docházky). Dle pokynů mají být vytvořeny skupiny maximálně po 15 dětech, a děti každý týden dvakrát pravidelně testovány (pondělí a čtvrtek), testy dodanými ze skladu Správy státních hmotných rezerv (výtěr z přední části nosu). Prosíme o co nejrychlejší nahlášení docházky vašich dětí, včetně časového rozpětí pobytu v mateřské škole (např. 7:00 – 15:00). Podle toho budou vytvořeny 2 homogenní skupiny předškoláků, které budou po dobu platnosti nařízení umístěny v jedné z našich dvou tříd.
Docházka je umožněna též mladším dětem zaměstnanců zdravotnických a sociálních pracovníků, pedagogů, zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, orgánů ochrany veřejného zdraví, úřadu práce ČR, ČSSZ, finanční správy ČR – prosíme o nahlášení.
Pokud budete chtít vaše dítě z docházky omluvit, též nás informujte, domluvíme se, co dál.
Další informace budou následovat.