přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Bajkalská
Poznejme společně svět
okolo nás i v nás

V příloze najdete seznam nepřijatých dětí od 1. 9. 2021

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou případně datovou schránkou.

Seznam nepřijatých dětí 21_22

Zde naleznete seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22. Pokud bylo vaše dítě přijato do více mateřských škol, postupujte podle pokynů uvedených v seznamu.

Děkujeme!

Seznam přijatých od 1.9.2021

 

 

Podle aktuálních informací se od pondělí 3.5.2021 mateřská škola otevírá pro všechny děti bez omezení. Děti nebudou testovány, nemusí mít roušky. Do mateřské školy bude mít přístup s dítětem jedna doprovázející osoba s respirátorem či nano rouškou.
Vracíme se k běžnému provozu i rozdělení dětí do tříd.
Moc se na všechny těšíme!

Z rozhodnutí ředitelky školy bude zákonným zástupcům dětí, které nemohly navštěvovat mateřskou školu po dobu jejího uzavření, a následně i po jejím znovuotevření pro vybrané skupiny dětí, vrácena úplata za vzdělávání a přeplatky stravného za měsíc březen, duben a poté dle situace, v pololetním vyúčtování, které proběhne v červenci 2021.

Vážení rodiče, v odkazu najdete informace pro postup při podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 10.

Prázdninový provoz MŠ 2020-2021-info pro rodiče

 

Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 bude mateřská škola od 12.4.2021 otevřena pro předškoláky (tzn. děti, které po letních prázdninách nastupují do ZŠ, případně řeší odklad školní docházky). Dle pokynů mají být vytvořeny skupiny maximálně po 15 dětech, a děti každý týden dvakrát pravidelně testovány (pondělí a čtvrtek), testy dodanými ze skladu Správy státních hmotných rezerv (výtěr z přední části nosu). Prosíme o co nejrychlejší nahlášení docházky vašich dětí, včetně časového rozpětí pobytu v mateřské škole (např. 7:00 – 15:00). Podle toho budou vytvořeny 2 homogenní skupiny předškoláků, které budou po dobu platnosti nařízení umístěny v jedné z našich dvou tříd.
Docházka je umožněna též mladším dětem zaměstnanců zdravotnických a sociálních pracovníků, pedagogů, zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, orgánů ochrany veřejného zdraví, úřadu práce ČR, ČSSZ, finanční správy ČR – prosíme o nahlášení.
Pokud budete chtít vaše dítě z docházky omluvit, též nás informujte, domluvíme se, co dál.
Další informace budou následovat.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.2.2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, do 11.4. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu, mateřská škola zůstává uzavřena.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mateřská škola zůstává uzavřena.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR krizové opatření č. 200, kterým mimo jiné zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Na základě tohoto opatření se mateřská škola do 21.3.2021 uzavírá.

Pro děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře státu otevírá MČ Praha 10 mateřskou školu Omská. Informace zde:
[https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/otevirame-skoly-a-skolky-pro-deti-rodicu-klicovych-profesi?articleid=3371]
Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu