Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

Dokument o „Rozhodnutí o přijetí“ si zákonní zástupci vyzvednou osobně v termínu 20. – 21. 5. 2019 mezi 9 – 17 hodinou v ředitelně školy; zároveň podepíší a odevzdají „zápisový lístek“ s informací, do které MŠ podali duplicitně přihlášku a už tam nechtějí nastoupit.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Děkujeme za spolupráci.