Všechny informace k zápisu do mateřské školy najdete v záložce –Pro rodiče – Zápis. Vzhledem k uzavření mateřské školy v těchto dnech využijte možnosti Elektronického předzápisu, který byl spuštěn 6.4.2020.

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-bajkalska

 Pro školní rok 2020/2021 máme cca 15 míst.