Na základě Usnesení Rady městské části Praha 10 č. 375 ze dne 12.5.2020 bude obnoven provoz školy od 25.5.2020. Provoz bude z personálních, organizačních důvodů a po zjištění zájmu obnoven pouze v jedné třídě – Koťat. Do konce školního roku se ruší všechny akce, rodiče dětí, které zůstaly i nadále v „domácí péči“ budou v nejbližší době osloveny paní učitelkami Stáňou a Maruškou s nabídkou nepovinných drobných aktivit a spoluprací nad  třídními tably. Tyto děti (spíše jejich rodiče) neplatí úplatu za vzdělávání ani stravné. Vyúčtování všech těchto poplatků proběhne na začátku měsíce července.

Před nástupem přihlášených dětí do školky je třeba odevzdat podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení

Sledujte i nadále tyto stránky a informační systém LYFLE.

Hezké slunečné dny!