Náhradní prázdninový provoz mateřských škol

Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude ve školním roce 2021/2022 zajištěn následovně:

1. 7. 2022 – běžný provoz ve všech MŠ kromě MŠ U Roháčových kasáren, MŠ Kodaňská, MŠ Omská, MŠ Tolstého a MŠ Hradešínská. V těchto MŠ končí provoz 30. 6. z důvodu příprav na rozsáhlé rekonstrukce.

11. 7. – 22. 7. 2022 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ, Praha 10, Mládežnická 3078/1 (www.msmladeznicka.cz)

MŠ, Praha 10, Přetlucká 2252/51 (www.mspretlucka.cz/uvodni-strana)

MŠ, Praha 10, Troilova 474/17 (www.mstroilova.cz)

MŠ U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a (www.uvrsnadrazi.cz)

8. 8. – 19. 8. 2022 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ, Praha 10, Tuchorazská 472/2a (www.mstuchorazska.cz)

MŠ, Praha 10, Vladivostocká 1034/8 (www.vladivostocka.cz)

MŠ, Praha 10, Zvonková 2901/12 (www.mszvonkova.cz)

MŠ, Praha 10, Bajkalská 1534/19 (www.msbajkalska.cz)

Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Postup pro přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu:

  • zákonní zástupci dětí sdělí nejpozději do 4. 4. 2022 ve své kmenové MŠ, kam je jejich dítě přijato, záměr využít prázdninový provoz v náhradní MŠ (uvedou konkrétní dny a do které konkrétní MŠ).
  • zákonní zástupci dětí si z webových stánek MŠ zajišťujících prázdninový provoz stáhnou a vyplní žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu. Žádosti o přijetí budou včas na webu škol vyvěšeny. V případě, že zákonní zástupci nemají možnost dálkového přístupu k podkladům k zápisu, vyzvednou si žádost o přijetí osobně v té MŠ, která bude prázdninový provoz zajišťovat.
  • 7. 4. 2022 se uskuteční zápis do MŠ zajišťujících náhradní prázdninový provoz, při kterém zákonní zástupci odevzdají v jimi vybrané MŠ žádost o přijetí a odevzdají kopii evidenčního listu dítěte, kterou obdrželi ve své kmenové MŠ. Po uhrazení školného a stravného jim bude ředitelkou MŠ zajišťující prázdninový provoz vydáno rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  • dítě je zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10,
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ a bezpodmínečně jej potřebuje umístit do MŠ z pracovních důvodů (homeoffice není relevantním důvodem k jeho umístění),
  • děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity dané školy.
Podrobnější informace a přihláška zde budou včas k dispozici.