Zápis k prázdninové docházce do MŠ Bajkalská se uskuteční 7. 4. 2022 od 13 – 18 hodin. U zápisu odevzdáte potvrzenou kopii Evidenčního listu (obdržíte ve své kmenové školce), vyplněnou Žádost o přihlášení k prázdninové docházce (stáhnete níže), a na místě uhradíte úplatu za vzdělávání (školné) a stravné. Výše školného 600,- Kč (předškoláci a OŠD nehradí); stravné 49,- Kč/den (děti 3-6 let); 58,- Kč/den(7letí a OŠD). Připravte si, prosím, přesnou částku.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  • dítě je zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10,
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ a bezpodmínečně jej potřebuje umístit do MŠ z pracovních důvodů (homeoffice není relevantním důvodem k jeho umístění),
  • děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity dané školy.

Škola může zapsat děti do výše její kapacity. Rozhodnutí o přijetí k docházce o prázdninovém provozu bude zveřejněno na webu školy 11. 4. 2022.

Žádost prázdninový provoz 2022