Všem žádostem, které jsme obdrželi, bylo přiděleno registrační číslo a to zasláno datovou schránkou, tomu, kdo datovou schránkou podal, emailem tomu, kdo vhodil do poštovní schránky, nebo zaslal poštou, osobně při osobním podání. Pod tímto přiděleným registračním číslem bude žádost vedena. První vyvěšení seznamu přijatých dětí je 14.5.2024. Po zveřejnění Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci vyberou MŠ kterou preferují, vyzvednou si tam Rozhodnutí o přijetí a zároveň podepíší a odevzdají „zápisový lístek“. Termíny pro převzetí Rozhodnutí o přijetí a odevzdání „zápisového lístku“ v naší MŠ jsou 15.5.-17.5.2024 10:00 – 16:00 hodin v ředitelně školy, případně datovou schránkou (viz. zápisový lístek). Pokud jste podávali Přihlášku do více než jedné mateřské školy, odevzdejte ve vybrané mateřské škole „Zápisový lístek“ –  urychlíte a zpřehledníte tím celý proces!  Doplnění seznamu přijatých bude zveřejněno 23.5.2024. Odevzdávání „zápisového lístku“ a vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí po tomto doplnění přijatých je 24.5. a 27.5.2024 10:00 – 16:00 hodin v ředitelně školy.

Děkujeme za spolupráci!

zápisový lístek do MŠ 24-25