Vážení rodiče předškoláků, určitě sledujete vývoj situace v organizaci zápisů do ZŠ v těchto dnech. Zápisy by měly probíhat v původně určeném termínu, ovšem jinou formou. Tato informace je ze stránek ZŠ Jakutská, kam bude směřovat asi většina z vás.

ZŠ Jakutská – zápis.

https://zsjakutska.edupage.org/news/#123

NOVÝ TERMÍN: 1. dubna – 8. dubna 2020
V souvislosti s opatřeními kolem COVID-19 proběhne zápis k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Podání Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku budou přijímány elektronicky případně poštou od 1. do 8. 4. 2020, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 8.4. 2020. Osobní podání je možné jen ve  z c e l a  v ý j i m e č n é m  případě po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

Zde info pro ZŠ Eden a přípravnou třidu:

https://www.zseden.cz/zapis-do-1-trid/

Určitě sledujte stránky vámi vybrané školy!
L.Pešulová