V příloze najdete seznam nepřijatých dětí od 1. 9. 2021

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou případně datovou schránkou.

Seznam nepřijatých dětí 21_22