Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR krizové opatření č. 200, kterým mimo jiné zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Na základě tohoto opatření se mateřská škola do 21.3.2021 uzavírá.

Pro děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře státu otevírá MČ Praha 10 mateřskou školu Omská. Informace zde:
[https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/otevirame-skoly-a-skolky-pro-deti-rodicu-klicovych-profesi?articleid=3371]
Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu