Od středy 11.3.2020 se dle nařízení vlády ČR ruší do odvolání výuka na všech základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Mateřských škol se toto nařízení netýká, APELUJEME ale znovu na všechny zákonné zástupce dětí, aby do kolektivu posílali pouze zdravé děti, bez příznaků jakýkoliv infekčních onemocnění. V případě onemocnění COVID – 19 u někoho z blízkých či kontaktu s osobou, u níž byla laboratorně potvrzena nákaza, o této skutečnosti neprodleně informovali ředitelku školy a zůstali v karanténě.