Z rozhodnutí ředitelky školy bude zákonným zástupcům dětí, které nemohly navštěvovat mateřskou školu po dobu jejího uzavření, a následně i po jejím znovuotevření pro vybrané skupiny dětí, vrácena úplata za vzdělávání a přeplatky stravného za měsíc březen, duben a poté dle situace, v pololetním vyúčtování, které proběhne v červenci 2021.