Školní rok 2021/22 zahájíme ve středu 1.9.2021. Provoz školky je od 6:30 – 17:00 hodin. Děti jsou do tříd rozděleny dle věku, seznamy najdete u vchodu do mateřské školy. Úplata za vzdělávání je pro tento školní rok 1200,- Kč (nehradí zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31.8. 2022 6ti let – předškoláci, a zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky), platba za stravné je 1020,- Kč pro děti 3 – 6 let, pro děti s odkladem školní docházky 1160,- Kč. Písemné informace k platbám obdržíte u paní učitelek ve třídě. Děti se ve školce netestují ani nemusí nosit ochranu dýchacích cest, rodiče a doprovod vstupují do MŠ s ochranou dýchacích cest, v omezeném počtu, a na nezbytně nutnou dobu k předání či vyzvednutí dítěte z MŠ. Adaptační program pro nově přijaté děti bude domluven individuálně dle potřeby ve třídě. Do školky mohou docházet pouze zdravé děti bez příznaků respiračních a dalších onemocnění.
Snad bude tento školní rok příjemnější než předchozí a ve středu se všemi na viděnou!
Všichni z MŠ Bajkalská.