Všechny MŠ 20.5.2020 zveřejní seznamy přijatých dětí, pouze pod přidělenými registračními čísly. V případě přijetí Vašeho dítěte do více mateřských škol, vyplňte a podepište, nejpozději do 25.5.2020,  Zápisový lístek do MŠ 20-21 a ten zašlete na školku, kterou jste si vybrali – stačí mailem naskenovat.

Na základě těchto informací budou poté doplněny seznamy přijatých dětí v jednotlivých školkách na uvolněná místa, a zveřejněny do 4.6.2020. Sledujte dále webové stránky školek a jejich vývěsky.