Úplata za vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je stanovena ve výši 1500,- Kč měsíčně. Úplatu za vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, navštěvující předškolní zařízení poslední rok před docházkou do ZŠ (tj. období, kdy dítě dovrší od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 6ti let) a dětí s odkladem školní docházky. Nezapomeňte si od září změnit trvalé příkazy. Čísla účtů a variabilní symboly zůstávají.