Usnesením Rady městské části Praha 10 číslo 307, ze dne 30.4.2019 se mateřská škola Bajkalská 19/1534, Praha 10 od září 2019 přesouvá do prostor Mateřské školy Vladivostocká 8/1034. V této mateřské škole budeme dočasně využívat prostory nové přístavby pro dvě třídy se samostatným vchodem. Přesouvá se stávající personál, vybavení. Po dokončení výstavby nové budovy Mateřské školy Bajkalská se opět vrátíme zpět.